استاندارد چیست ؟

 استاندارد چيست ؟ استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهيمی از اين قبيل است. اما معنی آن در ارتباط با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران كه مسئوليت قانونی تهيه و تدوين استانداردهای ملی را عهده دار می‌باشد عبارت است از : “تعيين و تدوين ويژگيهای لازم در توليد يک فرآورده و …

استاندارد چیست ؟ ادامه »